Warsztaty Terapii Zajęciowej „Uśmiech”

Światełko Pokoju

Światełko Pokoju z Betlejem dotarło do Fundacji Przystań i Domu Seniora Przystań w Ścinawie. Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia gdzie ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie…

0
Czytaj Dalej

VII charytatywny Koncert Kolęd

26.01.2020 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie odbył się VII charytatywny koncert kolęd, w którym oczywiście wzięli udział uczestnicy Warsztatu wraz instruktorami i wolontariuszkami. Tradycją jest, że podczas imprezy nagrodę otrzymuje jeden z mieszkańców gminy szczególnie zaangażowany w działalność charytatywną. Tym razem kapituła konkursu wybrała właśnie Dorotę Giżewską, szefową Fundacji „Przystań” w Ścinawie prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej „Uśmiech” i Dom Seniora. – Ścinawski Anioł Dobroczynności to nagroda nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy przyczyniają się do…

0
Czytaj Dalej

5-cio lecie Warsztatu Zajęciowego „Uśmiech” w Ścinawie

25.01.2020 w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie świętowaliśmy Jubileusz 5-lecia Naszego Warsztatu. Wydarzenie uświetniło wielu gości m. in. Wicestarosta Lubiński – Władysław Siwak, Burmistrz Ścinawy – Krystian Kosztyła, Radni Rady Miejskiej w Ścinawie (Monika Żogalska, Krzysztof Marek, Edward Sitarski, Jerzy Sztaba), ks. Prałat Bogdan Kaczorowski , ks. dr Andrzej Pławiak – Proboszcz w Ścinawie, Prezesi Stowarzyszeń – organizacji pozarządowych ze Ścinawy i Lubina, Panie Wolontariuszki Fundacji Przystań w Ścinawie, Fundator Fundacji Przystań Marcin Sutkowski wraz z członkami Rady Fundacji,…

0
Czytaj Dalej

Aktywne kobiety – „Chcę i działam”

„Aktywne kobiety” ze Ścinawy to Jowita, Ela i Jagoda, które utworzyły grupę nieformalną i napisały projekt dla osób niepełnosprawnych z powiatu lubińskiego. Panie na realizację działania pozyskały 5.000,00 zł ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Grupa zrekrutowała do projektu 20 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, bezradne i samotne. Poprzez swoje działanie panie pomogły innym osobom poszkodowanym przez los. Zaplanowały organizację warsztatów kreatywnych: wyrobu biżuterii, garncarstwa i rękodzieła artystycznego oraz warsztaty kulinarne i psychologiczne oraz marsze z nordic walking.…

0
Czytaj Dalej

Dzień Babci i Dzisadka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczestnicy WTZ „Uśmiech” przygotowali krótki program artystyczny dla mieszkańców Domu Seniora Przystań. Były życzenia, wiersze, piosenki. Pani Prezes Dorota Giżewska wręczyła seniorom słodkości, a nasi podopieczni własnoręcznie wykonane na tę okazję kartki. Seniorzy ze wzruszeniem przypatrywali się występom, nagradzając je gromkimi brawami, nie kryjąc też wzruszenia. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i wzruszeń. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków ukazały nam, jak ważne są takie spotkanie i wspólnie spędzone chwile.

0
Czytaj Dalej

Wigilia uczestników i instruktorów Warsztatów Terapii Zajęciowej Uśmiech w Ścinawie

19 grudnia odbyła się trzecia, uroczysta , którą zaszczycili swoją obecnością znamienici goście: Ekscelencja prof.dr.hab. Zbigniew Kiernikowski -Biskup Legnicki Sekretarz Biskupa -ks.Łukasz Misiak Ks. Prałat Bogdan Kaczorowski Ks. Proboszcz Andrzej Pławiak Pan dr Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pani Celina Witkowska -Dyrektor Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Chojnowie Pani Dominika Chomont -Parzyńska – przedstawiciel Starosty Lubińskiego Pan Zbigniew Rozner -przedstawiciel Starosty Lubińskiego Krystian Kosztyła – Burmistrz Ścinawy Pani Anna Sutkowska – członek Rady Fundacji Pan Marek Szopa – Przewodniczący…

0
Czytaj Dalej

Uroczyste przekazanie specjalnego busa do przewozu osób niepełnosprawnych

Podopieczni Fundacji „Przystań” w Ścinawie nie mogli sobie wymarzyć lepszego prezentu na Święta Bożego Narodzenia. W miniony czwartek, 14 grudnia odbyło się uroczyste przekazanie specjalnego busa do przewozu osób niepełnosprawnych- tym samym usprawniono funkcjonowanie placówki. Na spotkaniu obecni byli: dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego- Bogusława Kulińska, prezes Zarządu Re-Wo w Lubinie- Elżbieta Wojszwiłło-Tarnowska, ekspert ds. promocji i informacji w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu- Marcin Mazurek, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie-…

0
Czytaj Dalej