Pracownia Florystyczno – Ogrodnicza

Zakres terapii:

 • rozwijanie umiejętności i zdobywania wiedzy o roślinach
 • rozwijanie umiejętności i zdobywania wiedzy o zjawiskach występujących w przyrodzie
 • rozwijanie wyobraźni twórczej, zainteresowań i uzdolnień
 • nabywanie umiejętności zbierania roślin, suszenia ich i tworzenia różnego rodzaju kompozycji z suszu egzotycznego i z zebranych plonów natury
 • nauka i utrwalenie umiejętności posługiwania się paletą barw oraz pomysłowością w wykorzystaniu różnorodnych materiałów i odpowiedniego ich wykorzystania
 • kształtowanie umiejętności manualnych podczas tworzenia nowych kształtów kompozycji florystycznej – bukiety, stroiki, wystawy itp.
 • nabywanie umiejętności wykorzystania florystyki przy tworzeniu kartek świątecznych i okolicznościowych, kalendarzy, zakładek do książek itp.
 • nauka i doskonalenie wykonywania prac porządkowych w ogrodzie – zamiatanie, grabienie liści, przycinanie krzewów i drzew, pielęgnacja skalniaka (nawożenie i plewienie), pielęgnacja trawnika (koszenie, nawożenie, usuwanie chwastów), pielęgnacja rabat kwiatowych (sianie nasion, pikowanie, sadzenie, nawożenie, podlewanie)
 • udział w wycieczkach plenerowych – poznawanie nazewnictwa roślin i ich wymagań, pozyskiwanie materiału do kompozycji
 • nabycie umiejętności i doskonalenie w zakresie zasad ogrodnictwa i pielęgnacji roślin doniczkowych i ogrodowych
 • nauka i utrwalanie posługiwania się narzędziami i sprzętem ogrodniczym ręcznym i elektrycznym, zgodnie z zasadami BHP posługiwania się sprzętem ogrodniczym
 • nauka i utrwalenie umiejętności dokładnego i estetycznego wykonywania swojej pracy
 • kształtowanie umiejętności obserwacji,
 • kształtowanie umiejętności różnicowania i wyrażania cech otoczenia, tj: barwa, kształt, wielkość,
 • nauka pozyskania materiału do tworzenia różnorodnych kompozycji w pracowni.

Wartość terapeutyczna:

 • poznanie różnych technik wyrazu artystycznego
 • rozwijanie poczucia smaku i estetyki
 • poznanie właściwości różnych materiałów – naturalnych roślin, suszu, ziaren itp.
 • usprawnienie czynności manualnych rąk i palców
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, pamięci i koncentracji
 • rozwijanie sprawności motorycznej
 • stymulacja procesów poznawczych
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i wrażliwości na piękno
 • rozwijanie takich cech jak: cierpliwość, wytrwałość, dokładność i poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 • kształtowanie umiejętności utrzymania czystości na stanowisku pracy
 • rozwijanie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za mienie i przyjęte do realizacji zadanie.
 • budowanie pozytywnego swojego wizerunku w grupie