Pracownia Biurowo – Multimedialna

Zakres terapii:

 • nauka podstawowych czynności tj. włączanie i wyłączanie, utrzymanie w czystości i konserwacja sprzętu komputerowego
 • nauka w posługiwaniu się myszką (poprawa zdolności manualnych)
 • nauka poprawnego pisania na klawiaturze
 • poznawanie i obsługa programów informatycznych
 • obsługa edytorów tekstu – nauka pisania podań, prostych tekstów, nauka pisania artykułów
 • nauka posługiwania się cyfrowym sprzętem RTV, aparatem fotograficznym, kamerą
 • nauka drukowania i kopiowania dokumentów na urządzeniu wielofunkcyjnym
 • nauka wykonywania różnych grafik komputerowych – obsługa prostych programów graficznych, skanowanie fotografii i grafiki, wykonywanie wizytówek, zaproszeń, plakatów itp.
 • nauka korzystania z wewnętrznej sieci komputerowej
 • nauka korzystania z Internetu (poznanie podstawowych pojęć z zakresu pracy w Internecie) w ramach prac biurowych
 • nauka korzystania i nabycia umiejętności wyszukiwania stron WWW
 • nauka tworzenia i redagowania stron internetowych
 • nauka umiejętności zakładania i korzystania ze skrzynek e-mail
 • nauka pracy na multimedialnych programach edukacyjnych (nauka liczenia, poprawnej pisowni itp.)
 • nauka i rozwijanie umiejętności wykonywania prezentacji komputerowych oraz prac artystycznych i użytkowych
 • nauka obsługi sprzętu biurowego – bindownicy, gilotyny, telefon, fax
 • nauka i utrwalenie umiejętności przygotowania wydrukowanego i oprawionego kompletu dokumentów
 • nauka i utrwalanie sposobu obiegu dokumentów, ich porządkowanie i segregowanie, ewidencjonowanie korespondencji
 • poznanie i utrwalenie zasad prawidłowej organizacji miejsca pracy, standardy obsługi klienta, elementy savoir-vivre`u
 • kształtowanie umiejętności pisania podań i wniosków oraz prawidłowego zachowania się i załatwiania spraw w urzędach i zakładach pracy oraz rozmowy z pracodawcą – nauka samoprezentacji, szukanie ofert w Internecie
 • przygotowanie uczestników do podjęcia telepracy
 • kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej
 • nauka korzystania z doradztwa zawodowego i instytucji rynku pracy.

Wartości terapeutyczne:

 • rozwój intelektualny
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i wzrokowo – ruchowej
 • utrwalanie poczucia wrażliwości i estetyki
 • kształtowanie umiejętności utrzymania porządku w miejscu pracy
 • poznanie nowoczesnych technik komunikacyjnych i opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym, obsługi podstawowych programów komputerowych oraz korzystania z Internetu i z poczty elektronicznej
 • rozwój umiejętności samokształcenia, inicjatywy i wyobraźni, możliwość wyrażania ekspresji twórczej, poczucie sprawstwa kształtowanego przez możliwość tworzenia prezentacji multimedialnych i wykorzystania własnej pracy do celów użytkowych i zawodowych
 • rozbudzanie aktywności społecznej
 • kształtowanie świadomości ponoszenia odpowiedzialności za mienie i wykonanie zadania
 • wyrobienie umiejętności radzenia sobie z pracą zawodową w systemie telepraca
 • nabycie kompetencji w aktywnym poszukiwaniu pracy
 • budowanie pozytywnego wizerunku swojej osoby w grupie oraz szczególnej dbałości o zewnętrzny wizerunek własnej osoby
 • kształtowanie właściwych form komunikowania się z innymi.