Fundacja Przystań w Ścinawie wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie zrealizowała projekt pn. „Udostępnienie usług asystenckich dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” w okresie od 15.02.2023r. do 31.12.2023r.

W projekcie wzięło udział 5 osób z niepełnosprawnościami, mieszkańcy  dwóch powiatów Dolnego Śląska – jaworskiego i lubińskiego. Podczas rekrutacji uwzględniane były w pierwszej kolejności osoby mieszkające na terenach wiejskich. Czterech Beneficjentów projektu to mieszkańcy terenów wiejskich i małych miejscowości do 10 tys. mieszkańców, a 1 osoba mieszka w mieście powyżej 20 tys. mieszkańców.

Każdy beneficjent zadania otrzymał wsparcie w postaci 200h asystencji osobistej. W projekcie zrealizowano wsparcie dla osób niepełnosprawnych w wymiarze 1.000 godzin. Partnerzy zadania zapewnili dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019r. oraz zapewnili prawidłowe, higieniczne i bezpieczne warunki podczas realizacji zadania,
w szczególności dostosowania się do aktualnych zaleceń sanitarnych.

Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane rezultaty projektu. Podczas realizacji projektu wydatkowano kwotę 51.121,30 zł, w tym dotacja 50.000,00 zł przekazana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.