Bank Żywności

Podsumowanie Podprogramu 2015

Fundacja Przystań w Ścinawie w porozumieniu z Bankiem Żywności we Wrocławiu w okresie V 2015 – VI 2016  realizował Podprogram 2015 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach Podprogramu 2015 łącznie do 163 osób potrzebujących na terenie Miasta i Gminy Ścinawa trafiło 6016,5 kg żywności .

Artykuły spożywcze dostępne w ramach Podprogramu 2015 to: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy, kawa zbożowa, ser topiony, sok jabłkowy.

W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2015 po raz pierwszy Fundacja Przystań w Ścinawie realizował działania towarzyszące, które mały na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej, czyli:

  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

  • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej,

  • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, udzielanie informacji o możliwych formach wsparcia, poradnictwo, nauka pisania pism urzędowych, CV i listu motywacyjnego,

  • Inne formy działań towarzyszących na rzecz włączenia społecznego to: tworzenie grup samopomocowych, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, działania integrujące – organizacja spotkań opłatkowych i wigilijnych (w szczególności – osoby starsze, samotne, niepełnosprawne).

W działaniach towarzyszących wzięło udział  69 osób.