Pracownia Rękodzieła Artystycznego

Zakres terapii:

 • rozwijanie umiejętności w zakresie podstawowych różnych technik plastycznych i rękodzieła artystycznego
 • nauka i utrwalenie umiejętności posługiwania się paletą barw oraz pomysłowością w wykorzystaniu różnorodnych materiałów i odpowiedniego ich wykorzystania
 • rozwijanie wyobraźni twórczej, zainteresowań i uzdolnień plastycznych
 • malowanie na dużych arkuszach papieru dłonią, palcem, dużym pędzlem, watą, gąbką, pozostawianie na papierze plam barwnych i zamalowywanie powierzchni, rysowanie płasko położoną kredką świecową, malowanie na lustrze, na folii, przy wykorzystaniu farb wodnych, plakatowych, innymi technikami – opanowanie terminologii i charakterystyki tworzyw wykorzystywanych w pracowni
 • nauka wygniatania, klepania i uciskania masy plastycznej i gliny
 • nauka, doskonalenie i utrwalenie umiejętności posługiwania się przyborami krawieckimi jak igła, nożyczki, centymetr krawiecki i mydełko
 • nauka i utrwalenie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami szycia, m.in.: nauka szycia ręcznego i obsługi maszyn do życia, zakładanie igły i nitki oraz bezpiecznego ich stosowania i utrzymania ich w stanie sprawności
 • kształtowanie śmiałości wypowiedzi plastycznej poprzez inspirację z przyrody, muzyki i architektury – wykonywanie różnorodnych rzeźb i wyrobów ceramicznych,
 • nauka i utrwalenie umiejętności dokładnego i estetycznego wykonywania swojej pracy
 • kształtowanie umiejętności obserwacji,
 • kształtowanie umiejętności różnicowania i wyrażania cech otoczenia, tj: barwa, kształt, wielkość,
 • nauka układania wzorów z liści, kasztanów, żołędzi, kamyków, muszelek
 • nauka nawlekania korali i wykonywanie korali z pestek, fasolek, makaronów,
 • nauka pozyskania materiału do tworzenia różnorodnych kompozycji w pracowni.

Wartość terapeutyczna:

 • poznanie różnych technik wyrazu artystycznego
 • rozwijanie poczucia smaku i estetyki
 • poznanie właściwości różnych materiałów – papier, skóra, glina, tkanina, wełna itp.
 • usprawnienie czynności manualnych rąk i palców
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, pamięci i koncentracji
 • rozwijanie sprawności motorycznej
 • stymulacja procesów poznawczych
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i wrażliwości na piękno
 • rozwijanie takich cech jak: cierpliwość, wytrwałość, dokładność i poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 • kształtowanie umiejętności utrzymania czystości na stanowisku pracy
 • rozwijanie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za mienie i przyjęte do realizacji zadanie.
 • budowanie pozytywnego swojego wizerunku w grupie