Formy Prowadzonej Terapii

7. Formy Prowadzonej Terapii:

 • Indywidualna
 • Grupowa
 • Zbiorowa
 • Kinezyterpia
 • Muzykoterapia
 • Filmoterapia
 • Biblioterapia
 • Teatroterapia
 • Poezjoterapia
 • Ludoterapia
 • Wsparcie psychologiczne
 • Terapia pedagogiczna
 • Psychoedukacja
 • Socjoterapia
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Integracja sensoryczna
 • Aromatoterapia
 • Terapia manualna
 • Terapia przez kontakt z przyrodą
 • Warsztaty zawodowe przygotowujące do pracy
 • Zajęcia rekreacyjne
 • Konkursy
 • Zajęcia komunikacyjne
 • Spotkania religijne
 • Zajęcia logopedyczne