Formy współpracy z Rodzicami lub Opiekunami

9. Formy współpracy z Rodzicami lub Opiekunami:

  • Wywiady środowiskowe i wizyty w domu rodzinnym uczestników
  • indywidualne konsultacje i poradnictwo
  • kontakty telefoniczne i korespondencyjne
  • utworzenie „Klubu Przyjaciół WTZ”
  • udział w spotkaniach z Radą Programową w zakresie prowadzonej rehabilitacji uczestników
  • współorganizowanie i uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych
  • wycieczki integracyjne
  • szkolenia