Dom Seniora „Przystań”

Pokolenie dla pokolenia

Jest nam miło poinformować że mieszkańcy naszego Domu Seniora „Przystań” wzięli udział w projekcie „Pokolenie dla pokolenia” realizowanego w ramach ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii przez trzy uczennice II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie: Martynę Kubów, Wiolettę Firosz i Karolinę Marcinowską. O inicjatywie napisał portal lubin.pl. Z ich pomocy skorzystało około stu osób

0
Czytaj Dalej

Światełko Pokoju

Światełko Pokoju z Betlejem dotarło do Fundacji Przystań i Domu Seniora Przystań w Ścinawie. Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia gdzie ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie…

0
Czytaj Dalej

VII charytatywny Koncert Kolęd

26.01.2020 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie odbył się VII charytatywny koncert kolęd, w którym oczywiście wzięli udział uczestnicy Warsztatu wraz instruktorami i wolontariuszkami. Tradycją jest, że podczas imprezy nagrodę otrzymuje jeden z mieszkańców gminy szczególnie zaangażowany w działalność charytatywną. Tym razem kapituła konkursu wybrała właśnie Dorotę Giżewską, szefową Fundacji „Przystań” w Ścinawie prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej „Uśmiech” i Dom Seniora. – Ścinawski Anioł Dobroczynności to nagroda nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy przyczyniają się do…

0
Czytaj Dalej

Dzień Babci i Dzisadka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczestnicy WTZ „Uśmiech” przygotowali krótki program artystyczny dla mieszkańców Domu Seniora Przystań. Były życzenia, wiersze, piosenki. Pani Prezes Dorota Giżewska wręczyła seniorom słodkości, a nasi podopieczni własnoręcznie wykonane na tę okazję kartki. Seniorzy ze wzruszeniem przypatrywali się występom, nagradzając je gromkimi brawami, nie kryjąc też wzruszenia. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i wzruszeń. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków ukazały nam, jak ważne są takie spotkanie i wspólnie spędzone chwile.

0
Czytaj Dalej

„Każdy jest ważny – Seniorzy w działaniu”

„Fundacja Przystań w Ścinawie” w 2018r. realizuje projekt ze środków programu rządowego na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwój aktywności społecznej osób starszych oraz integracja wewnątrz i międzypokoleniowa oraz wykorzystanie zasobów Seniorów wieku III na rzecz Seniorów wieku IV i rozwój wolontariatu osób starszych na rzecz własnej grupy wiekowej a także wykorzystanie potencjałów wynikających z różnorodności pokoleń. Projekt realizowany jest dla 60 osób mieszkujących w Gminie Ścinawa, w tym podopieczni Fundacji oraz młodzież i…

0
Czytaj Dalej

Mogą już korzystać z udogodnień ośrodka

 28 listopada w Fundacji „Przystań” w Ścinawie odbyło się oficjalne oddanie do użytkowania nowo wybudowanej pochylni oraz platformy schodowej wewnętrznej. Na uroczystości obecni byli: dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych w dolnośląskim urzędzie marszałkowskim Bogusława Kulińska, dyrektor PFRON Oddział we Wrocławiu Marcin Sokołowski, przedstawicielka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. i Fundacji KGHM Polska Miedź Anna Osadczuk, burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła oraz przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy staroście lubińskim Dariusz Jankowski. W tak ważnym momencie nie mogło zabraknąć…

0
Czytaj Dalej

„Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych i montaż platformy przyschodowej”

Fundacja Przystań w Ścinawie zrealizowała inwestycję pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych i montaż platformy przyschodowej” w obiekcie Fundacji. Zadanie to obejmowało budowę pochylni zewnętrznej od wyjścia z obiektu od strony elewacji wschodniej na teren wypoczynkowo-rekreacyjny i ogród oraz dostawę i montaż platformy przyschodowej wewnętrznej przy schodach prowadzących do wyjścia z obiektu na teren wypoczynkowo-rekreacyjny i ogród poprzez projektowaną pochylnię zewnętrzną oraz roboty budowlane i elektryczne związane z montażem platformy. Zadaniem tym zlikwidowano wszelkie bariery architektoniczne w obiekcie Fundacji, który…

0
Czytaj Dalej

WIGILIA W DOMU SENIORA

W dniu 24.12.2016r. o godzinie 16.00 odbyła się uroczysta kolacja dla podopiecznych Domu Seniora w Ścinawie. Po wspólnej modlitwie i podzieleniu się opłatkiem każdy zajął wybrane przez siebie miejsce i zaczeliśmy  wieczerzę. ten wyjątkowy czas umililiśmy kolędowaniem. Dla każdego z naszych Pensjonariuszy nie zabrkło także prezentów.

0
Czytaj Dalej