Pracownia Wyrobu Witraży

Zakres terapii:

 • rozwijanie umiejętności w zakresie podstawowych różnych technik tworzenia witraży
 • nauka i utrwalenie umiejętności posługiwania się doborem barw oraz pomysłowością w wykorzystaniu różnorodnych elementów do tworzenia przedmiotów ze szkła
 • rozwijanie wyobraźni twórczej, zainteresowań i uzdolnień
 • nauka, doskonalenie i utrwalenie umiejętności posługiwania się drobnymi narzędziami i przyborami przy łączeniu masy szklanej i plastikowej
 • kształtowanie śmiałości wypowiedzi plastycznej poprzez inspirację z przyrody, muzyki i architektury – wykonywanie różnorodnych wyrobów użytkowych – wisiory, kolczyki, statuetki itp.
 • nauka i utrwalenie umiejętności dokładnego i estetycznego wykonywania swojej pracy
 • kształtowanie umiejętności obserwacji,
 • kształtowanie umiejętności różnicowania i wyrażania cech otoczenia, tj: barwa, kształt, wielkość
 • nauka układania wzorów prostych wzorów
 • nauka pozyskania materiału do tworzenia różnorodnych kompozycji w pracowni.

Wartość terapeutyczna:

 • poznanie różnych technik wyrazu artystycznego
 • rozwijanie poczucia smaku i estetyki
 • poznanie właściwości różnych materiałów – plastik, szkło, drut itp.
 • usprawnienie czynności manualnych rąk i palców
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, pamięci i koncentracji
 • rozwijanie sprawności motorycznej
 • stymulacja procesów poznawczych
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i wrażliwości na piękno
 • rozwijanie takich cech jak: cierpliwość, wytrwałość, dokładność i poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 • kształtowanie umiejętności utrzymania czystości na stanowisku pracy
 • rozwijanie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za mienie i przyjęte do realizacji zadanie.
 • budowanie pozytywnego swojego wizerunku w grupie