Radośnie, tanecznie, z gracją i powabem ❤️ jest na warsztatach tanecznych. Seniorki pod kierunkiem Pani Moniki pilnie ćwiczą układy i za miesiąc wystąpią na spotkaniu podsumowującym projekt pn. „Twórcza PRZYSTAŃ dla Seniorów”, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu AKTYWNI + edycja 2023