Pracownia Gospodarstwa Domowego

Zakres terapii:

 • kształtowanie umiejętności organizowania pracy w kuchni
 • nauka i utrwalanie umiejętności przygotowania prostych potraw, deserów i napojów
 • zdobycie umiejętności nazywania, rozpoznawania i zakupu produktów potrzebnych do przygotowania posiłków
 • kształtowanie umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych
 • nauka i utrwalanie umiejętności posługiwania się urządzeniami kuchennymi ręcznymi i elektrycznymi, zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP
 • nauka i utrwalanie umiejętności posługiwania się innymi urządzeniami przydatnymi w codziennym życiu – ręcznymi i elektrycznymi, zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP
 • nauka i utrwalanie umiejętności estetycznego i prawidłowego nakrycia stołu
 • nauka, doskonalenie i utrwalanie umiejętności estetycznego spożywania posiłków
 • nauka, doskonalenie i utrwalanie umiejętności dbania o czystość i higienę w miejscu pracy
 • nauka i utrwalanie umiejętności przetwarzania i konserwowania żywności
 • nauka i utrwalanie umiejętności segregowania i przechowywania odpadów
 • kształtowanie umiejętności segregowania odzieży, ścierek, ręczników do prania i nauka obsługi pralki automatycznej
 • nauczenie dbania o czystość i estetykę mieszkania i otoczenia
 • nauka i utrwalanie umiejętności prawidłowego suszenia, układania i przechowywania wypranych rzeczy
 • nauka, doskonalenie i utrwalanie umiejętności posługiwania się żelazkiem zgodnie z zasadami BHP
 • nauczenie rozróżniania i hodowania roślin doniczkowych i ogrodowych.

Wartość terapeutyczna:

 • przygotowanie do samodzielności w życiu codziennym
 • utrwalanie samodzielności i zaradności osobistej
 • przyzwyczajanie uczestników do ciągłego zwracania uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych osób
 • wyrobienie nawyku posługiwania się przedmiotami i urządzeniami codziennego użytku
 • nabycie umiejętności przygotowania różnego typu potraw i korzystania z przepisów kulinarnych
 • poznanie zasad zdrowego żywienia
 • rozwijanie poczucia smaku i estetyki
 • nauczenie właściwego dbania o rośliny w domu i ogrodzie
 • wyrobienie nawyku dbania o czystość swojego miejsca pracy i odpoczynku
 • ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi
 • rozwijanie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za mienie i wykonywane zadania
 • rozwijanie umiejętności współpracy, kształtowanie cierpliwości i wytrwałości
 • kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej
 • budowanie pozytywnego swojego wizerunku w grupie