POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016

INFORMACJE OGÓLNE

Fundacja Przystań w Ścinawie we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryterium (951 zł dla osoby samotnej, 771 zł na osobę w rodzinie) mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Osoby, które nie mogą udać się do ośrodka pomocy społecznej mogą złożyć stosowne oświadczenia w Fundacji Przystań w Ścinawie, która w ich imieniu przekaże je do właściwego OPS i uzyska potwierdzenie zakwalifikowania do przyznania pomocy.

Fundacja Przystań w Ścinawie może samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne.

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017

Dostawy z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się 28.10.2016 i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). Dystrybucja z magazynu Fundacja Przystań w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi 5 odbywa się w poniedziałek, wtorek i środę od godziny 9.00 do godziny 13.00

PACZKI I POSIŁKI

Fundacja Przystań w Ścinawie nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Fundacji Przystań w Ścinawie.

Dostępne w Podprogramie artykuły spożywcze:

14 produktów – artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki), artykuły mleczne (mleko UHT), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, fasola biała, powidła śliwkowe), artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, filet z makreli w oleju), cukier, olej rzepakowy.

Na ser podpuszczkowy dojrzewający będzie ogłoszony nowy przetarg – w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia planowane dostawy dopiero od stycznia 2017.

Łączna waga zestawu – 48,59 kg (bez sera – 46,19 kg)

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Fundacja Przystań w Ścinawie będzie realizował działania towarzyszące takie jak:

  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,

  • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).

  • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej)

  • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych Fundacji Przystań w Ścinawie, przy współpracy z OPL i OPS) będzie realizował działania, takie jak:

  • warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych)

  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

  • warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach).