„Fundacja Przystań w Ścinawie” w 2018r. realizuje projekt ze środków programu rządowego na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwój aktywności społecznej osób starszych oraz integracja wewnątrz i międzypokoleniowa oraz wykorzystanie zasobów Seniorów wieku III na rzecz Seniorów wieku IV i rozwój wolontariatu osób starszych na rzecz własnej grupy wiekowej a także wykorzystanie potencjałów wynikających z różnorodności pokoleń.

Projekt realizowany jest dla 60 osób mieszkujących w Gminie Ścinawa, w tym podopieczni Fundacji oraz młodzież i osoby niepełnosprawne.

Przy wykorzystaniu infrastruktury „Fundacji Przystań w Ścinawie” jest możliwa realizacja projektu w 4 aspektach:

  1. Zajęcia w obszarze kultury i sztuki oraz aktywność fizyczno- rekreacyjna: atrakcyjne zajęcia z zakresu bezpieczny senior, aktywny senior, zdrowy senior i szczęśliwy senior – dla Seniorów, wspólne spotkania, działania seniorów zarówno podopiecznych Fundacji jak i uczestników samodzielnych, mieszkających w gminie Ścinawa; Zajęcia wpływające na rozwój i wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez jej dostosowanie do potrzeb Seniorów i umożliwienie rozwoju własnych pasji, pogłębianie zainteresowań oraz stworzenie przestrzeni do wyrażenia siebie a przez to wzrost poczucia własnej wartości i wzrost integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Organizowane są zajęcia z jogi, nordic walking , horitoterapii, zajęcia z terapii tańcem, spotkania ze specjalistami z zakresu: zdrowej diety w starszym wieku, bezpieczeństwa finansowego, bezpieczeństwa prawnego i bezpieczeństwa emocjonalnego.
  2. Integracja wewnątrz pokoleniowa „Wszyscy jesteśmy Seniorami” czyli przygotowanie „młodych” i samodzielnych Seniorów do pracy wolontarystycznej na rzecz Seniorów zamieszkujących w obiekcie Fundacji. Proponujemy działania skierowane na rzecz zbudowania wśród seniorów III wieku grupy chętnej do działań wolontarystycznych na rzecz swojej grupy, w tym Seniorów wieku IV, a także na rzecz młodzieży. Dla grupy chętnych – 10 osobowej zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu wolontariatu senioralnego. Seniorom zostanie przedstawiona idea pracy wolontariusza – na czy polega wolontariat a także cały cykl szkoleń z zakresu komunikacji – jak budować zespół, jak pracować społecznie i być skutecznym. Seniorzy odbędą 3 dwudniowe szkolenia z zakresu Senior Lider- Senior Wolontariusz. Celem zajęć będzie także integracja grupy oraz wspólne wypracowanie oferty działania w zakresie zaangażowania się w wolontariat (wewnątrz i międzypokoleniowy).

3.integracja międzypokoleniowa; „Spotykam Babcię i Dziadka” – spotkanie młodzieży z Seniorami, wzajemne uczenie się i działania.  Zorganizowane będą warsztaty w zakresie: a)               Warsztaty kulinarne – Seniorzy gotują z młodzieżą, seniorzy uczą młodzież przygotowywania różnych potraw ze swoich czasów dzieciństwa. Potrawy odnoszą się do tradycji, do kultur z których pochodzą seniorzy, głownie reprezentujących Kresy Wschodnie. b)               Warsztaty z wytwarzania dekoracji Seniorzy wraz z młodzieżą będą wspólnie przygotowywać dekoracje związane z różnymi zwyczajami, obrzędami, świętami (np. kartki świąteczne, dekoracje stołów czy dekoracje choinkowe czy wielkanocne, pudełka ozdobne, stroiki). Młodzież uczestniczy w warsztatach, następnie uwiecznia wykonane prace w formie zdjęć oraz prezentacji multimedialnych. Materiały mogą zostać wykorzystane na zajęciach w szkołach/ podczas wystawy c)    Spotkania pt. „Opowiedz mi bajkę” – Młodzież zostaje przygotowana do spotkania z Seniorami. Proponowane są im zajęcia warsztatowe, uczą się jak skanalizować zainteresowanie Seniorami, jak rozmawiać z Seniorami. Następnie spotykają się z Seniorami na spotkaniach pt.„ Opowiedz mi bajkę” . Młodzież wysłuchuje opowieści Seniorów, zadaje pytania dot. dzieciństwa, wspomnień i tradycji. Seniorzy opowiadają o swoich wspomnieniach z dzieciństwa, opowiadają swoje bajki a młodzież spisuje je, wizualizuje. Efektem spotkania będzie powstanie prezentacji „ Bajki mojej młodości”. d) Wspólna międzypokoleniowa Wigilia

4             Ciekawa oferta zajęć  terapeutyczno-edukacyjnych:         1). Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze (Ergoterapia): a) Grupa –rękodzieła artystycznego ( decupage, witraż angielski, filcowanie na sucho, pisanie ikon), b) Grupa – garncarstwo i ceramika, c) Grupa krawiecko-hafciarska, d) Grupa: wyrób biżuterii, 2).  Horitoterapia 3). Terapia tańcem

  1. Organizacja ciekawej oferty kulturalnej i turystycznej – 1). Działania w obszarze kultury i sztuki: a) Senior na szklaku – 4 wyjazdy edukacyjne dla seniorów ( w celu rozbudzania zainteresowań, zwiedzanie obiektów sakralnych/ Muzeum/ Ogrody). 2). Senior w kinie i teatrze – 8 wyjazdów 3)) KULTURALNY KLUB DYSKUSYJNY – seniorzy będą uczestniczyli w wyjazdach, w spektaklach teatralnych, w seansach kinowych a następnie będą odbywały się pogadanki na temat – sztuki, wrażeń z filmu, problematyki poruszanej

Koordynatorem projektu jest Dorota Giżewska – Prezes Fundacji Przystań w Ścinawie