Fundacja Przystań w Ścinawie zrealizowała inwestycję pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych i montaż platformy przyschodowej” w obiekcie Fundacji. Zadanie to obejmowało budowę pochylni zewnętrznej od wyjścia z obiektu od strony elewacji wschodniej na teren wypoczynkowo-rekreacyjny i ogród oraz dostawę i montaż platformy przyschodowej wewnętrznej przy schodach prowadzących do wyjścia z obiektu na teren wypoczynkowo-rekreacyjny i ogród poprzez projektowaną pochylnię zewnętrzną oraz roboty budowlane i elektryczne związane z montażem platformy. Zadaniem tym zlikwidowano wszelkie bariery architektoniczne w obiekcie Fundacji, który znajduje się w Ścinawie przy ulicy Królowej Jadwigi 5. Uruchomienie dodatkowego wyjścia z obiektu – tylne wyjście z obiektu i dostosowanie go dla osób niepełnosprawnych poruszających się na kulach i na wózkach inwalidzkich służyć będzie 70 osobom niepełnosprawnym, chorym przewlekle i w wieku podeszłym, którzy sprawnie i szybko będą mogli wyjść do ogrodu i na tereny zielone przy obiekcie. W obiekcie przebywają 34 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Inwestycję zrealizowano z trzech źródeł finansowych – darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź w wysokości 30 tys. złotych; dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w wysokości 22.160,00 zł oraz ze środków własnych Fundacji Przystań w Ścinawie w wysokości 22.157,11 zł.
Obiekt Centrum „Rehabilitacyjno-Opiekuńcze” prowadzone przez Fundację Przystań w Ścinawie jest miejscem opieki dziennej i całodobowej dla osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych, gdzie każdy może liczyć na szacunek, zrozumienie i przyjazną rodzinną atmosferę. Stworzone warunki sprzyjają do aktywnego i radosnego spędzania czasu, rozwijania pasji i kontynuowania ulubionych zajęć. Dodatkowo świadczone usługi w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej – po urazach, wypadkach, udarach czy w schorzeniach kostno-stawowych uzupełnia ofertę dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego.
Wypowiedź Pani Kierownik WTZ:
Dzięki zrealizowanej inwestycji uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Uśmiech” w Ścinawie, będą codziennie korzystać z pochylni, szybko i sprawnie wychodzić na ogród warzywny, na którym uprawiają i pielęgnują kwiaty, zbierają zioła do suszenia.

22815514_1669126296480001_3826515298850556855_n  23031268_1669126289813335_690493721943306385_n

22885995_1669126303146667_6822146698387865385_n